วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมและโครงการของห้องสมุด

โครงการ
1. โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน
2. โครงการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
3. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด


กิจกรรม
1. กิจกรรมยอดนักอ่าน
2. กิจกรรมเล่านิทาน
3. กิจกรรมอื่นๆ ที่ทางห้องสมุดจัดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น